psychoterapia wrocław terapia par wrocław

Osobom zgłaszającym się do gabinetu we Wrocławiu oferuję różnorodne formy pomocy psychologicznej, dostosowane do motywacji oraz możliwości pacjenta, jego struktury potrzeb oraz organizacji osobowości. Określenie oraz udzielanie właściwej formy pomocy poprzedza jedna lub kilka wizyt diagnostycznych.

Pracuję wedle zasad etyki zawodowej psychologa oraz zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty psychodynamicznego. Zapewniam dyskrecję, poszanowanie wolności i godności pacjenta, jak najlepsze wykorzystanie wiedzy oraz praktyki, jakimi dysponuję.

Konsultacje psychologiczne

Pierwszy etap, w którym koncentruję się na postawieniu trafnej diagnozy co do stanu pacjenta. Dzięki niej pacjent otrzymuje wiedzę nie tylko o tym, na czym polega jego problem, ale również o tym, co może zrobić, by go rozwiązać, a także motywację niezbędną do podjęcia pracy nad tym problemem. Konsultacja psychologiczna we wrocławskim gabinecie zwykle poprzedza odpowiednią terapię, a często też ją uzupełnia. Może również zastępować psychoterapię poprzez odpowiednią edukację i poradnictwo.

Psychoterapia indywidualna

Metoda leczenia za pomocą środków psychologicznych, bazująca na settingu psychodynamicznym (analiza relacji z obiektami wewnętrznymi, analiza przeniesienia, oporu, obronności), będącym skuteczną metodą pracy z większością zaburzeń osobowości i zaburzeń afektywnych oraz nerwicowych. Czas trwania całej terapii uzależniony jest motywacji pacjenta do pracy a także oporu przed zmianą. Sesja trwa 50 minut i odbywa się systematycznie 1 lub 2 razy w tygodniu, zależnie od zdiagnozowanego problemu pacjenta oraz struktury osobowości.

Psychoterapia par, małżeństw i rodzin

Bazuje na teoriach systemowych i komunikacyjnych. Głównym zadaniem terapii jest zmiana sposobów wchodzenia w interakcje, wiązania się oraz porozumiewania uczestników w ramach systemu (związku, rodziny). W trakcie terapii dla par we wrocławskim gabinecie pacjenci uczą się nowych sposobów komunikacji opartej na szacunku dla drugiego, empatii, rozumieniu swoich potrzeb.

Rozwój osobisty

Forma treningu psychologicznego skierowanego do osób względnie dobrze funkcjonujących, które chcą podnosić własne kompetencje psychologiczne i społeczne. Obejmuje naukę radzenia sobie ze stresem, zmianę wzorców reagowania, rozwój pewności siebie, empatii i współczucia oraz efektywną komunikację w różnorodnych relacjach.

Diagnostyka psychologiczna

Celem diagnostyki psychologicznej jest ocena struktury osobowości pacjenta, cech i funkcji psychicznych, potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń psychicznych (określenie poziomu psychopatologii), a także badanie funkcji poznawczych oraz ewentualnych deficytów neuropsychologicznych. Polega na prowadzeniu obserwacji klinicznej, realizacji wywiadu, w razie potrzeby stosowane są metody testowe oraz eksperymentalne. Konkretne postępowanie diagnostyczne obejmuje:

  • badanie neuropsychologiczne do diagnozowania poziomu dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego,
  • badanie poziomu rozwoju intelektualnego oraz procesów poznawczych,
  • badanie cech osobowości.