dobry psycholog wrocław gabinet psychologiczny wrocław

Pracuję w oparciu o psychodynamiczny model rozumienia psychiki człowieka, co w praktyce klinicznej oznacza analizę wewnętrznych problemów pacjenta oraz mechanizmów obronnych przed uświadomieniem owych konfliktów, rozumienie oporu przed zmianą, badanie aktualizacji wzorców relacji i zachowań z przeszłości w bieżących kontekstach.

Psychoterapię w nurcie psychodynamicznym realizowaną w gabinecie we Wrocławiu polecam osobom cierpiącym m.in. na: zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości (doświadczającym chronicznego niezadowolenia czy problemów w związkach), zaburzenia nerwicowe (bazujące na lęku) a także zaburzenia reaktywne (sytuacyjne).

Proces psychoterapeutyczny

Proces psychoterapeutyczny koncentruje się na swobodnych wypowiedziach pacjenta, wspomnieniach, snach a także na sposobach rozumienia siebie, swoich relacji oraz uczuciach żywionych wobec terapeuty.

Rola psychoterapeuty

Rolą terapeuty jest uświadamianie pacjentowi wewnętrznych potrzeb, konfliktów, napięć i deficytów co prowadzi w procesie przepracowania (wielokrotnych powtórzeń w różnych kontekstach) do reorganizacji struktury charakteru, modyfikacji obron, reorientacji celów i dążeń, lepszej adaptacji, satysfakcji w związkach. Poprawa objawowa jest głębsza i trwalsza.